Facebook

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

W trosce o najwyższą jakość, nieustannie udoskonalamy ofertę edukacyjną Uczelni, dbamy o rozwój bazy lokalowej oraz jej wyposażenie. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach zmodernizowanych i przystosowanych do potrzeb Studentów, także niepełnosprawnych. Uczelnia posiada nowocześnie wyposażone laboratoria, pracownie komputerowe, multimedialne, symulatory, pracownie specjalistyczne, oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Wykłady odbywają się w przestronnych aulach, a pogłębianiu wiedzy sprzyja biblioteka z nowoczesną czytelnią. Nauka odbywa się w małych grupach, co pozwala na łatwy i bezpośredni kontakt z wykładowcami. Przyjazna atmosfera sprzyja efektywnemu zdobywaniu wiedzy.

Uczelnia z każdym rokiem rośnie w siłę i staje się znaczącą jednostką dydaktyczną województwa łódzkiego.

Log in or Sign Up