Facebook

DarkPlanet

DarkPlanet nie jest portalem internetowym. DarkPlanet
DarkPlanet nie jest serwisem społecznościowym.
DarkPlanet nie jest też czasopismem muzycznym.
DarkPlanet to DarkPlanet.

DarkPlanet nie zajmuje się gotykiem. DarkPlanet nie zajmuje się
metalem ani muzyką alternatywną, DarkPlanet nie zajmuje się również
muzyką elektroniczną. DarkPlanet nie zajmuje się promocją polskiej
muzyki. DarkPlanet nie zajmuje się promocją młodych zespołów.
DarkPlanet nie zajmuje się promocją zespołów nieznanych. DarkPlanet nie
jest portalem niezależnym. Nie wierzymy w muzykę komercyjną i
alternatywną. Wierzymy, że muzyka jest dobra albo kiepska.

DarkPlanet
zajmuje się wszelkimi ambitnymi zjawiskami muzyki i kultury Dark Independent tak jak rozumieją ją ci, którzy tworzą DarkPlanet.

Ludzie
tworzący DarkPlanet cierpią. Cierpią na nadmiar wolnego czasu, nadmiar pomysłów, zainteresowań i chęć tworzenia czegoś nowego. Każdy z nas jest inny ale łączy nas muzyka, wrażliwość, tolerancja i sposób postrzegania świata.

Piszemy o tym co nam się podoba czasem o tym co nam się nie podoba ale główne o dobrej muzyce i mamy w głębokim poważaniu wszelkie konwencje dotyczące zarówno treści jak i formy tego co tworzymy. Wierzymy w przybliżanie ludziom muzyki bez uciekania się w techniczną terminologię i żargonowy język. Klasyfikujemy muzykę tak jak
nam się podoba. Nie przedstawiamy jedynego słusznego punktu widzenia. Wierzymy w dyskusje oraz kłótnie.

Często się z nami nie będziesz zgadzać ale zawsze będziesz tu wracać. I prawdopodobnie nas polubisz.

Take walk to the Dark Site…

Log in or Sign Up