Facebook

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

www.cekis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

https://stacjacentrum.cekis.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.akademia.cekis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

https://kino.cekis.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.radiorsc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.rockmayfestival.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strony internetowe zostały sprawdzone przez walidator  https://inspect.userway.org/  i zgodnie z informacjami są  częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

– Na wszystkich wymienionych strona została zainstalowana wtyczka USERWAY zapewniająca rozwiązania w zakresie dostępności witryn internetowych dla zgodności z ADA i WCAG,

Serwisy WWW wyposażone są w mechanizm umożliwiający uruchomienie ich w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących),

Serwisy WWW udostępniają mechanizm czterostopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie,

Serwisy WWW zawierają wyróżnienie wizualne linków,

– Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki

– W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wrzodak marcin.wrzodak@cekis.pl oraz sekretariat@cekis.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570 414 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

– Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny CKIS Reymonta 33

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Reymonta;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody, szeroki podjazd oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach;
 3. Para szerokich drzwi  otwieranych manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku jest winda dojeżdżająca na wszystkie kondygnacje;
 7. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia prócz pomieszczeń technicznych;
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wszystkich piętrach;
 9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 11. W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna;
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Akademia Twórczości

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Józefa Piłsudskiego;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody na piętro, brak jest pochylni lub windy dla niepełnosprawnych;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. Do pomieszczeń Akademii Twórczości nie prowadzi winda dla niepełnosprawnych;
 7. Brak toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Klubu Konstancja

 1. Do budynku prowadzą wejścia od ul. Kopernika, od strony przychodni oraz od skweru;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody na piętro, brak jest pochylni lub windy dla niepełnosprawnych;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku nie ma windy;
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze;
 8. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Kinoteatru Polonez

 1. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Wita Stwosza;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody, podjazd oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach;
 3. Para drzwi jednoskrzydłowych otwiera się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście do strefy sal kinowych jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku znajduje się platforma dla osób na wózkach prowadząca na pierwsze piętro do strefy sal kinowych;
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze;
 8. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Radia RSC

 1. Do budynku prowadzą wejścia – szeroki wjazd  zlokalizowany od ul. Sobieskiego;
 2. Do wejścia do budynku prowadzi nieutwardzony podjazd, do wejścia nie ma schodów;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie, przy wejściu znajduje się domofon;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku nie ma windy, od razu za wejściem są schody na kondygnacje;
 7. Osoba na wózku korzysta z pomocy personelu lub jest obsługiwana przy drzwiach;
 8. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, brak na nim miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 11. W budynku niema pętli indukcyjnej;
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności BIP

GK News Show Pro

Rock May Festival 2023

XXII edycja Rock May Festival za nami!!! Scena plenerowa w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach stała się w ten…

15 maj 2023 Aktualności

Read more

Znamy zespoły zakwalifikowane do konkursu podczas XXII RMF!!!

Znamy zespoły zakwalifikowane do konkursu podczas XXII Rock May Festival!!! Widzimy się podczas przeglądu – 13 maja na scenie plenerowej…

26 kwi 2023 Aktualności

Read more

Program XXII RMF

12 maja 2023 r. – sala Strakacza CKiS Renegady Tribute Band – Rage Against The Machine TRIBUTE – XXII Rock May…

25 kwi 2023 Aktualności

Read more

Nocny Kochanek na RMF!

Nocny Kochanek wystąpi na XXII edycji RMF!!! Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy…

13 kwi 2023 Aktualności

Read more
 • 1
 • 2
«
»

Zakwalifikowane zespoły

Chrust
Heima
Jack Friday
TainT

Rezerwa

Agata Nasiadka
Nie Pamiętam
Synthetic Blast
Curcuma

PATRONI

Radio RSC
Proanima.pl
ART Mundus

SPONSORZY

GRALI NA NASZEJ SCENIE

Łydka Grubasa na RMF!

Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie zakwalifikować. Muzycznie st…

Pidżama Porno gwiazdą XXI RMF!

Będzie gorrąco! Mamy dla Was świetną wiadomość. Na naszej festiwalowej scenie po…

Big Cyc

Przed państwem: Big Cyc! Trzydzieści lat temu w małym, studenckim klubie Balbina…

Farben Lehre

FARBEN LEHRE powstało we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu ukazało się 11 pły…

The Heavy Clouds

The Heavy Clouds - Power trio straght outta Warsaw! Zaczęło się od jednego tele…

BRODKA

W 2003 roku wzięła udział w trzeciej edycji programu Idol i w styczniu 2004 roku…

Strachy Na Lachy

Strachy Na Lachy to formacja powołana przez Grabaża i Kozaka założycieli Pidżamy…

FISZ EMADE TWORZYWO

Fisz Emade to Bartek i Piotr Waglewscy, prywatnie rodzeni bracia a zawodowo duet…

ØRGANEK

Urodziłem się w końcu. Od urodzenia brakowało mi powietrza, więc jestem jak chyb…

ILLUSION

llusion został założony zimą 1992 r. w Gdańsku przez Tomasza "Lipę" Lipnickiego …

T - Love

Zespół T.LOVE Alternative (Teenage Love Alternative) powstał w styczniu 19…

Myslovitz

2013 W 2013 roku zespół rozpoczął pracę nad nową płytą. Materiał powstawał …

Luxtorpeda

Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha gitarzysty…

HEY

Zespół powstał w 1992 r. w Szczecinie. Pierwsza płyta Hey’a „Fire” wydana w 1993…

Hunter

HUNTER powstał w Szczytnie na Mazurach, założony przez gitarzystę Pawła “Draka” …

RAY WILSON & STILTSKIN

Ray Wilson (ur. 8 września 1968 w Dumfries) – szkocki wokalista, gitarzysta, kom…

Coma

Zespół COMA jest znany fanom muzyki przede wszystkim z energetycznych i widowisk…

TSA

Zespół TSA powstał w 1979 roku w Opolu. W 1981 r. jako instrumentalny kwartet, T…

KSU

KSU to polski zespół punkrockowy, który powstał w 1978 roku w Ustrzykach Dolnych…

Cree

Cree to zespół grający rocka, stylem przypominającym muzykę lat 60. i 70. 199…

Agnieszka Chylińska

Agnieszka urodziła się 23 maja 1976r. w gdańskim szpitalu. Przyszła na świat jak…

Armia

Zespół Armia powstał w 1984 roku w wyniku twórczego spotkania trzech osobowości …

Lipali

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO Koniec lat 80. i początek 90. upłynęły Tomkowi „Lipie” Lip…

Acid Drinkers

Acid Drinkers (po polsku Kwasożłopy) - zespół rock’n’rollowy założony przy butel…

Log in or Sign Up