Facebook

Mirbud S.A.

MIRBUD S.A. działa jako generalny wykonawca we wszystkich segmentach budownictwa. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 r.

Wizytówką przedsiębiorstwa jest ponad trzydziestoletnie doświadczenie oraz 750 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych w zakresie budownictwa:
– przemysłowego (budynki produkcyjne i magazynowe);
– użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej, galerie handlowe oraz obiekty biurowe i hotelowe);
– inżynierii drogowej (autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, mosty i bocznice kolejowe);
– mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne).

Log in or Sign Up