Facebook

Regulamin

Przegląd muzyki ROCK MAY FESTIVAL jest imprezą mającą na celu:

 • promocję muzyki rock’n’rollowej,
 • inspirowanie młodych muzyków do poszukiwań artystycznych,
 • konfrontację dokonań twórczych artystów.

Warunki uczestnictwa

Konkurs dotyczy zespołów i solistów, grających szeroko rozumianą muzykę rockową.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:

prześlą kartę zgłoszenia i materiał demonstracyjny z trzema utworami w formacie MP3 na email: biurorock@rockmayfestival.pl do dnia 16.04.2021, przyślą materiały informacyjne o sobie na karcie zgłoszenia, przyjmą warunki zawarte w regulaminie. Karta zgłoszeniowa powinna być przesłana w programie edycyjnym tekst (np. WORD), natomiast ZGODA na przetwarzanie danych osobowych w PDF.

Procedura konkursowa

 1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów fonograficznych przesłanych przez zespoły i wyłoni 5 podstawowych zespołów konkursowych oraz 5 zespołów tzw. rezerwy.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich konkursów.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć zespoły które miały bądź mają podpisany kontrakt z firmami fonograficznymi.
 4. Organizator w terminie do 23.04.2021r. poinformuje telefonicznie lub emailem zespoły zakwalifikowane do konkursu.
 5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zobowiązane są wpłacić akredytację w wysokości 10zł od każdego członka zespołu w terminie do 2 dni od chwili rozstrzygnięcia kwalifikacji. Nie wpłacenie wyżej wymienionej kwoty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się w Skierniewicach w dniu 8 maja 2021r. (sobota), w sali zamkniętej dla publiczności. Relacja z konkursu będzie realizowana na żywo z kilku kamer i streamingowana live na kanałach internetowych CKiS (YT,FB i inne).
 7. W ramach konkursu należy zagrać koncert o długości 30 minut.
 8. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, których pula wynosi 5000 zł.
 9. Udział w przesłuchaniach konkursowych oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną, transmisję koncertu w sieci internetowej oraz zgodę na dokumentację fotograficzną występów w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatorów konkursu.
 10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania.
 11. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz backline na którym zespoły są zobowiązane grać w konkursie: perkusję oraz 3 wzmacniacze gitarowe.
 12. W karcie zgłoszenia prosimy o określenie specjalnych potrzeb sprzętowych.
 13. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych
 14. Dziennikarze i obserwatorzy mogą uczestniczyć w festiwalu zgłaszając swój akces do dnia 28.04.2021r.

Do pobrania: Regulamin Rock May Festival

Log in or Sign Up