Facebook

Regulamin

Przegląd muzyki ROCK MAY FESTIVAL jest imprezą mającą na celu:

 • promocję muzyki rock’n’rollowej,
 • inspirowanie młodych muzyków do poszukiwań artystycznych
 • konfrontację dokonań twórczych artystów

Warunki uczestnictwa

Konkurs dotyczy zespołów i solistów, grających szeroko rozumianą muzykę rockową.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:

prześlą kartę zgłoszenia i materiał demonstracyjny z trzema utworami w formacie MP3 na email: biurorock@rockmayfestival.pl do dnia 14.04.2020, przyślą materiały informacyjne o sobie na karcie zgłoszenia, przyjmą warunki zawarte w regulaminie. Karta zgłoszeniowa powinna być przesłana w programie edycyjnym tekstu.  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie podpisanej zgody w formie skanu w wersji PDF.

Procedura konkursowa

 1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów fonograficznych przesłanych przez zespoły i wyłoni 5 podstawowych uczestników konkursu oraz 5 zespołów tzw.rezerwy.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich konkursów
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć zespoły które mają podpisany kontrakt z firmami fonograficznymi
 4. Organizator w terminie do 22 .04 b.r. poinformuje pisemnie, telefonicznie lub emailem zespoły zakwalifikowane do konkursu.
 5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu są zobowiązane wpłacić akredytację w wysokości 10zł od każdego członka zespołu w terminie do 3 dni od chwili rozstrzygnięcia kwalifikacji. Nie wpłacenie wyżej wymienionej kwoty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się w Skierniewicach w dniu 9 maja 2020 r. (sobota)
 7. W ramach konkursu należy wykonać maksymalnie 3 utwory – czas całości występu do 20 min obecności na scenie łącznie z podłączeniem instrumentów do aparatury nagłośnieniowej.
 8. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, których pula wynosi 5000 zł
 9. Udział w przesłuchaniach konkursowych oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną oraz fotograficzną występów konkursowych w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatorów konkursu .
 10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania, na prośbę zainteresowanych mogą wskazać takie miejsca.
 11. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, oraz backline na którym zespoły zobowiązane są grać w konkursie: perkusję oraz 3 wzmacniacze gitarowe. W karcie zgłoszenia prosimy o określenie specjalnych potrzeb sprzętowych.
 12. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych
 13. Dziennikarze i obserwatorzy mogą uczestniczyć w festiwalu zgłaszając swój akces do dnia 28 .04.2020r.

Do pobrania Regulamin Rock May Festival

Log in or Sign Up