Facebook

Regulamin

Przegląd muzyki ROCK MAY FESTIVAL jest imprezą mającą na celu:

 • promocję muzyki rock’n’rollowej,
 • inspirowanie młodych muzyków do poszukiwań artystycznych,
 • konfrontację dokonań twórczych artystów.

Warunki uczestnictwa

Konkurs dotyczy zespołów i solistów, grających szeroko rozumianą muzykę rockową.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:

prześlą kartę zgłoszenia i materiał demonstracyjny z trzema utworami w formacie MP3 na email: biurorock@rockmayfestival.pl do dnia 19.04.2023 r., przyślą materiały informacyjne o sobie na karcie zgłoszenia, prześlą podpisany formularz RODO, przyjmą warunki zawarte w regulaminie, prześlą podpisaną klauzulę RODO. Dokumenty tekstowe powinny być przesłane w programach edycyjnych tekstu, natomiast ZGODA na przetwarzanie danych osobowych, klauzula RODO w PDF.

Procedura konkursowa

 1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów fonograficznych przesłanych przez zespoły i wyłoni 5 podstawowych zespołów konkursowych oraz 5 zespołów tzw. rezerwy.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich konkursów.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć zespoły, które miały, bądź mają podpisany kontrakt z firmami fonograficznymi.
 4. Organizator w terminie do 26.04.2023 r. poinformuje telefonicznie lub emailem zespoły zakwalifikowane do konkursu.
 5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zobowiązane są wpłacić akredytację w wysokości 30 zł od każdego członka zespołu w terminie do 2 dni od chwili rozstrzygnięcia kwalifikacji. Niewpłacenie wyżej wymienionej kwoty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się w Skierniewicach w dniu 13 maja 2023 r. (sobota) na scenie plenerowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
 7. W ramach konkursu należy wykonać maksymalnie 3 utwory – czas całości występu do 20 min. obecności na scenie łącznie z podłączeniem instrumentów do aparatury nagłośnieniowej.
 8. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, których pula wynosi 5000 zł.
 9. Udział w przesłuchaniach konkursowych oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną, transmisję koncertu w sieci internetowej oraz zgodę na dokumentację fotograficzną występów w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatorów konkursu.
 10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania.
 11. Organizatorzy zapewniają backline: perkusję oraz 3 wzmacniacze gitarowe, na którym zespoły są zobowiązane zagrać w konkursie.
 12. W karcie zgłoszenia prosimy o określenie specjalnych potrzeb sprzętowych.
 13. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych

Do pobrania:
Regulamin Rock May Festival
Karta zgłoszenia
Klauzula RODO

Log in or Sign Up