Facebook

Twój Kurier

twojkurierTwój Kurier Regionalny – lokalny tygodnik (bezpłatny) społeczno – informacyjny ukazujący się w byłym województwie skierniewickim. Kurier zamieszcza informacje związane z lokalnymi sprawami dotyczącymi mieszkańców, informacje samorządowe, polityczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe. Wydawcą kuriera jest PPUH „A-Malż” EKSPORT – IMPORT Andrzej Malka

Log in or Sign Up